Horizontal Machining Centers

Narrow your search below

DMG MORI NHX 4000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

DMG MORI NHX 4000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 22"
Y - Axis Travel: 22"
Z - Axis Travel: 26"
Spindle Speed: 12,000
Spindle Taper: 40
DMG MORI NHX 5000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

DMG MORI NHX 5000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 28.7"
Y - Axis Travel: 28.7"
Z - Axis Travel: 28.7"
Spindle Speed: 15,000 RPM
Spindle Taper: 40
DOOSAN HC 4000II 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

DOOSAN HC 4000II 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 23.6"
Y - Axis Travel: 22"
Z - Axis Travel: 22.24"
Spindle Speed: 12,000 RPM
Spindle Taper: 40 CT
DOOSAN HM 1250 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

DOOSAN HM 1250 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 82.7"
Y - Axis Travel: 59.1"
Z - Axis Travel: 59.1"
Spindle Speed: 6,000 RPM
Spindle Taper: 50
DOOSAN HM 1250 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

DOOSAN HM 1250 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 82.7"
Y - Axis Travel: 59.1"
Z - Axis Travel: 59.1"
Spindle Speed: 6,000 RPM
Spindle Taper: 50
DOOSAN NHM 5000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

DOOSAN NHM 5000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 31.5"
Y - Axis Travel: 27.6"
Z - Axis Travel: 33.5"
Spindle Taper: #50 CAT BIG PLUS
DOOSAN NHM 6300 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

DOOSAN NHM 6300 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 41.3"
Y - Axis Travel: 35.4"
Z - Axis Travel: 39.4"
Spindle Speed: 6000 RPM
Spindle Taper: 50
DOOSAN NHM 6300 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

DOOSAN NHM 6300 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 41.3"
Y - Axis Travel: 35.4"
Z - Axis Travel: 39.4"
Spindle Speed: 6000 RPM
Spindle Taper: 50
DOOSAN NHP 4000 12 LINEAR PALLET SYSTEM 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

DOOSAN NHP 4000 12 LINEAR PALLET SYSTEM 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 22"
Y - Axis Travel: 25.1"
Z - Axis Travel: 25.9"
HAAS EC 400PP CNC 4 AXIS 6 PALLET HORIZONTAL MACHINING CENTER

HAAS EC 400PP CNC 4 AXIS 6 PALLET HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 22"
Y - Axis Travel: 25"
Z - Axis Travel: 22"
Spindle Speed: 8100 RPM
Spindle Taper: 40
HYUNDAI KIA KH 50G CNC HEAVY DUTY HORIZONTAL MACHINING CENTER

HYUNDAI KIA KH 50G CNC HEAVY DUTY HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 29.9"
Y - Axis Travel: 27.8"
Z - Axis Travel: 25.6"
Spindle Taper: CAT #50
KITAMURA SUPERCELL 300G CNC 5 AXIS MACHINING CENTER 20 AUTO PALLET CHANGER

KITAMURA SUPERCELL 300G CNC 5 AXIS MACHINING CENTER 20 AUTO PALLET CHANGER

X - Axis Travel: 18.1"
Y - Axis Travel: 20.1"
Z - Axis Travel: 18.1"
MAKINO A 51 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

MAKINO A 51 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 22"
Y - Axis Travel: 22"
Z - Axis Travel: 19.6
Spindle Speed: 12,000 RPM
Spindle Taper: 40 CT
MATSUURA H PLUS-300 PC11 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

MATSUURA H PLUS-300 PC11 CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 19.68"
Y - Axis Travel: 22.04"
Z - Axis Travel: 19.68"
Spindle Speed: 12,000. RPM
Spindle Taper: 40
MATSUURA H PLUS-300 PC5 CNC 4-AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

MATSUURA H PLUS-300 PC5 CNC 4-AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 19.68"
Y - Axis Travel: 22.04"
Z - Axis Travel: 19.68"
Spindle Speed: 15,000. RPM
Spindle Taper: 40 CT
MATSUURA MAM72-100H CNC 5 AXIS MACHINING CENTER

MATSUURA MAM72-100H CNC 5 AXIS MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 41.33
Y - Axis Travel: 36.22
Z - Axis Travel: 37.79"
MAZAK HCN 88000II CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

MAZAK HCN 88000II CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 55.12"
Y - Axis Travel: 47.24"
Z - Axis Travel: 52.17"
MAZAK NEXUS HC 5000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

MAZAK NEXUS HC 5000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 28.74"
Y - Axis Travel: 28.74"
Z - Axis Travel: 31.5"
Spindle Speed: 12,000 RPM
Spindle Taper: 40 CT
MAZAK NEXUS HCN 5000 II CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

MAZAK NEXUS HCN 5000 II CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 28.74"
Y - Axis Travel: 28.74"
Z - Axis Travel: 31.5"
Spindle Speed: 12,000 RPM
Spindle Taper: 40 CT
MAZAK PFH 4800 (2) CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER 16 LINEAR PALLET POOL

MAZAK PFH 4800 (2) CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER 16 LINEAR PALLET POOL

X - Axis Travel: 22.05"
Y - Axis Travel: 24.8"
Z - Axis Travel: 23.62"
Spindle Speed: 25,000 RPM
Spindle Taper: 40
MORI SEIKI NH 4000DCG CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

MORI SEIKI NH 4000DCG CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 22"
Y - Axis Travel: 22"
Z - Axis Travel: 24.4"
Spindle Speed: 14,000 RPM
Spindle Taper: 40
MORI SEIKI NH 5000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

MORI SEIKI NH 5000 CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 24.8"
Y - Axis Travel: 23.6"
Z - Axis Travel: 26.4"
Spindle Speed: 14,000 RPM
Spindle Taper: 40
OKK HM 1600 CNC HORIZONTAL BORING MACHINING CENTER

OKK HM 1600 CNC HORIZONTAL BORING MACHINING CENTER

X - Axis Travel: 94.49"
Y - Axis Travel: 64.96"
Z - Axis Travel: 68.90"
Spindle Speed: 4,000 RPM BIG PLUS
Spindle Taper: 50 CT
OKUMA MB500HB CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

OKUMA MB500HB CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER

Y - Axis Travel: 29.9"
Z - Axis Travel: 29.9"
OKUMA MU-6300V (1) OR (2) CNC 5 AXIS MACHINING CELL W/ 20 PALLET FASTEMS SYSTEM

OKUMA MU-6300V (1) OR (2) CNC 5 AXIS MACHINING CELL W/ 20 PALLET FASTEMS SYSTEM

X - Axis Travel: 36.42"
Y - Axis Travel: 41.34"
Z - Axis Travel: 23.62"